Carina Burman (f. 1960) är författare och litteraturforskare. Hon är oavlönad docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och arbetar främst som fri litteratör.

Carina föddes på söder i Norrköping och flyttade som fyraåring med sina föräldrar till en nybyggd villa i skuggan av Östra Eneby kyrka. Hästar och historia hörde till barndomens intressen, liksom ymnig och yvig läsning. I tonåren blev det mindre hästar och mer teater.

Efter gymnasiet flyttade Carina till Uppsala för att studera humaniora. År 1983 gifte hon sig med studiekamraten Lars Burman (sedermera överbibliotekarie vid Uppsala universitet) och familjen utökades så småningom med tre barn, som numera är vuxna.

Carina disputerade 1988 på Vältalaren Johan Henric Kellgren, en retorikavhandling innan retorik egentligen var ett ämne.

Åren efter disputationen arbetade hon som lektor vid litteraturvetenskapen i Uppsala. Hon debuterade 1993 som skönlitterär författare med romanen Min salig bror Jean Hendrich. Liksom avhandlingen handlar den om Kellgren.

En bana som skribent blev alltmera intressant, och efter några år började Carina verka som fri författare. Hon hade dock ett antal forskningsprojekt – bl.a. utgivningen av Fredrika Bremers opublicerade brev – och började vartefter intressera sig för biografigenren. Den första biografin var Bremer. En biografi (2001), och den har senare följts av levnadsteckningar över litteraturkritikern Klara Johanson och skådespelaren Gösta Ekman d.ä. Nu senast kom Bellman. Biografin (2019).

Upptakten till författarskapet ägde rum i den lilla byn Asciano utanför Pisa, där Carina skrev sin första roman. Under flera längre perioder har hon vistats utomlands, däribland i Åbo, Pisa, Wolfenbüttel, Grèz-sur-Loing, Cambridge, Padua och Rom. Intresset för Rom ledde till Vi romantiska resenärer. Med Ellen Rydelius i Rom (2016), som delvis är en biografi över Rydelius, delvis en studie av hennes guideböcker och staden Roms förändringar under 1900-talet.

Bland intressena utanför det litterära märks musik, resor, ruiner, tidskrävande matlagning (särskilt italiensk och indisk), löpning, olika slags dans (särskilt zumba), teater och stumfilm.

Carina är bosatt i centrala Uppsala och har sommarstuga utanför Norrköping.

Till CV

En av de platser jag alltid återkommer till är staden Rom. Under min första längre vistelse där påbörjade jag Rombloggen, som jag sedan återvänt till vid flera tillfällen. Bloggen består av dagsintryck och promenader i Rom, men kan också fungera som ett slags guidebok. Ett resultat av bloggen blev också boken Vi romantiska resenärer (2016), som handlar om guideboksförfattaren Ellen Rydelius och stadens förändringar under 1900-talet.

Till Rom-bloggen