K.J.

En biografi över Klara Johanson

Den intellektuella, skarpa, välformulerade och totalt opraktiska Klara Johanson (1875-1948) var inte bara en av landets främsta litteraturkritiker, utan också öppet lesbisk i en tid då sådant inte var vanligt.