// you're reading...

Hela alltet

Demonstranterna och fårskallarna

Något är ruttet, konstaterade Hamlet, och menade Danmark. Ett och annat är också ruttet i Italien. Dit hör skolan. Precis som svenskarna anser sig förstås alla italienare veta allt om skolor (de har ju själv gått i en), och vi har hamnat i åtskilliga skoldiskussioner under tiden här. Inte nog med det – vi har hamnat i skoldemonstrationer också. Inte som deltagare, men som åskådare.

Berlusconi skär ner kraftigt på de statliga skolorna. Argumentet är att lärarna är vänsterkrafter och alltså kommer att förvrida huvudet på ungdomarna. Befängt. Hoppet tycks istället vara att fler elever söker sig till de kyrkliga skolorna, där mer ordning och reda kanske förmodas råda.

Varje gång vi går ned till snabbköpet eller tar bussen mot stan passerar vid utbildningsministeriet, en svulstig vit byggnad som märkligt nog är prydd med fårskallar. Där utanför demonstreras det ofta. En dag var det sittstrejk över hela gatan, så bussen fick ta en omväg (det skrev jag om i en tidigare blogg), och en annan gång hade lågstadieklasser med lärare samlats på trappan för att protestera. Mammor och pappor slog på kastruller, småbarn skanderade – och eftersom det var i påskveckan demonstrerade till och med en kvinnlig Jesus med kors och ljusblårandig särk.

Romarna verkar vara begivna på demonstrationer. Man demonstrerar vid parlamentet också, och vid ett tillfälle försiggick en sittstrejk utanför Palatinen. Kravallpoliser var inkallade, men alla verkade ta det rätt lugnt.

När barnen demonstrerade syntes inga kravallpoliser, men karabinjärerna var på plats med sin särskilda, bepansrade demonstrationsbil. Kanske fruktade de att någon åttaåring skulle storma ministeriet. Humöret hos demonstranterna var dock synnerligen gott, och då och då frigjorde sig några ungar för att leka en stund.

Kanske var det förresten en Montessoriskola som demonstrerade, för ett plakat nämnde pedagogikens internationella berömmelse och de italienska nedskärningarna. Nu slog det mig att pedagogiken uppkom här i Rom. Maria Montessori var den första kvinna som tog examen i medicin vid Romuniversitetet La Sapienza, och hennes Casa dei Bambini, där pedagogiken utvecklades, låg också här i stan.

Jag hyser viss förkärlek för Montessori. På den tiden när vi desperat letade efter dagis åt äldsta dottern läste jag in mig på diverse pedagogiker och fann att Montessori tilltalade mig mest. Den bygger på barnets egen lust att lära och erinrar lite om den fria forskarens sätt att arbeta.

website hosting
buying steroids in canada

Om Carina Burman

Författare. Litteraturforskare. Kritiker. Ofta i Uppsala - nu i Rom.

Läs mer...

webdisart, ltd